Public Servers (2)

Filtered by language: Čeština Clear language filter

Náměšťáci
HTTPS friendica.namestaci.cz

95 Čeština 9 Users Open Stable Version Admin: lamp

Porušování zákonů České republiky není dovoleno. Udělám vše, co je v mých silách, abych tuto instanci udržel funkční. Přesto běh tohoto serveru není zaručen. Svá data si zálohujte! Pokusně jsem otevřel registraci bez schvalování. Vyhrazuji si právo smazat účty, které nadměrně vytěžují server nebo propagují jakékoli ideologie. Účty neaktivní alespoň 6 měsíců budou smazány. ::EN:: Violation of the laws of the Czech Republic is not allowed. I will do my best to keep this instance up and running. However, the running of this server is not guaranteed. Back up your data! I tried to open the registration without approval. I reserve the right to delete accounts that overtax the server or promote any ideologies. Accounts inactive at least 6 months will be deleted.

Osobní prezentace
HTTPS about.krivosik.cz

95 Čeština 1 User By Approval Stable Version Admin: Radim

Personal page. Only family members, well known and trusted people could be approved.